Konfigurace VPN připojení - Linux Ubuntu

Instalace balíků:

Pro správnou funkci network manageru jsou zapotřebí balíky: network-manager-l2tp, pokud požíváte prostředí gnome je nutné rovněž nainstalovat balík: network-manager-l2tp-gnome.
sudo su
apt-get update && apt-get dist-upgrade -y
add-apt-repository ppa:nm-l2tp/network-manager-l2tp
apt-get update
apt-get install network-manager-l2tp network-manager-l2tp-gnome
reboot

Postup konfigurace:

  1. Vytvoření nového připojení
  2. Výběr VPN typu L2TP
  3. Konfigurace L2TP
  4. Nastavení IPsec sdíleného klíče
  5. Připojení je kompletní