Konfigurace VPN připojení - Windows 2000

 • Na pracovní ploše vyberte ikonu "síťová připojení" a pravým tlačítkem myši otevřete nabídku. Vyberte položku vlastnosti. • V nově otevřeném okně vyberte položku Vytvořit nové připojení (Make New Connection).
 • Uvítací dialog přeskočíte talčitkem další (Next) a dostanete se do výběru typu připojení. Vyberte třetí volbu a pokračujte tlačítkem další (Next).
 • V dalším dialogu vyberete případné další připojení, které se má otevřít při požadavku přístupu do VPN sítě. Vetšinou bude ovšem tato volba vyplá.
 • Pro připojení je nutno zadat adresu VPN serveru. V našem případě použijeme vpn.vutbr.cz.
 • Vyberte zda připojení má být sdíleno s dalšími uživateli počítače. • Následuje poslední krok, ve kterém jste dotázání na identifikaci připojení a zda chcete pro přísluné připojení vytvořit ikonu na pracovní pološe. • Po tomto kroku je nastavení připojení do VPN sítě ukončeno. V tomto okamžiku by měla být vytvořena na pracovní ploše ikona, prostřednictvím které se budete připojovat do sítě VUT. • Po ukončení průvodce je automaticky nabídnut dialog pro přihlášení do sítě VUT. Do pole přihlašovací jméno zadejte Váš VUT Login a do položky heslo zadejte VUT PIN, který si můžete vytvořit po přihlášení do portálu VUT. Pokud se jedná o Váš osobní počitač můžete použít volbu zapamatování hesla. V případě, že počítač sdílí více uživatelů v žádném případě tuto volbu nepouživejte.
 • Nyní by mělo proběhnout připojení do vzdálené sítě. • Správné připojení je indikováno zobrazením ikoy v pravé části lišty start. Případné prověření připojení je možné provést v příkazové řadce zadáním příkazu tracert www.vutbr.cz. Pokud je vše v pořádku měl by se před Vámi objevit stejný výpis jak na následujícícm obrázku.