Konfigurace VPN připojení - Windows 98

 • Na pracovní ploše vyberte ikonu "okolní počítače" a pravým tlačítkem myši otevřete nabídku. Vyberte položku vlastnosti. • V nově otevřeném okně stiskněte tlačítko přídat.
 • V druhu síťové součásti vyberte položku "Adaptér" a stuskněte tlačítko přídat. • Ve výběru síťové karty nalezněte výrobce Microsoft a v pravé části vyberte položku Adaptér pro virtualní privátní sítě. Výběr potvrdíte tlačítkrm OK.
 • Po potvrezení předchozího dialogu by konfigurace sítě měla vypadat obdobným způsobem. Konfiguraci potvrdíme tlačítkem OK. Jsme vyzvání k restartu PC.
 • Po novém nastartování PC vybereme na pracovní ploše ikonu "Tento počítač".
 • V nově otevřeném okně vybereme ikonu "Telefonické připojení sítě".
 • Otevřeme "Vytvořit nové připojení".
 • V dialogu zadáme identifikaci připojení a vybereme zařízení, které se má použít pro připojení do VPN sítě (Microsoft VPN Adapter).
 • Dále jsme vyzvání k zadání adresy VPN serveru. V našem případě použijeme adresu vpn.vutbr.cz
 • V posledním dialogu potvrdíme zadané údaje.
 • Po tomto kroku je nastavení připojení do VPN sítě ukončeno. V tomto okamžiku by měla být vytvořena na pracovní ploše ikona, prostřednictvím které se budete připojovat do sítě VUT. • Po ukončení průvodce je automaticky nabídnut dialog pro přihlášení do sítě VUT. Do pole přihlašovací jméno zadejte Váš VUT Login a do položky heslo zadejte VUT PIN, který si můžete vytvořit po přihlášení do portálu VUT. Pokud se jedná o Váš osobní počitač můžete použít volbu zapamatování hesla. V případě, že počítač sdílí více uživatelů v žádném případě tuto volbu nepouživejte.
 • Nyní by mělo proběhnout připojení do vzdálené sítě. • Správné připojení je indikováno zobrazením ikoy v pravé části lišty start. Případné prověření připojení je možné provést v příkazové řadce zadáním příkazu tracert www.vutbr.cz. Pokud je vše v pořádku měl by se před Vámi objevit stejný výpis jak na následujícícm obrázku.